top of page

Het opmaken van voorschriften en attesten maken steeds deel uit van een consultatie en worden niet na alleen telefonisch contact opgemaakt. Medicatie die je chronisch neemt, moeten we ook opvolgen: de termijn waarop dat nodig is, bespreken we tijdens de raadpleging. We voorzien dan voldoende voorschriften om die periode te overbruggen. 

 

Is er een vergissing gebeurd? Alleen in dat geval kunnen we hierop een uitzondering maken. 

bottom of page