top of page

Uw globaal medisch dossier (GMD) bevat al uw medische gegevens (chronische ziekten, lopende behandelingen, allergieën, ...). Wanneer u patiënt bent in onze praktijk vinden wij het belangrijk dat wij uw GMD kunnen beheren. Dit heeft vele voordelen, zowel voor u als voor ons. Eerst en vooral worden al je medische gegevens op één plaats verzameld, zodat jij en je huisarts een volledig beeld hebben van je gezondheid. Nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen kunnen zo vermeden worden. Uitwisseling van gegevens en doorverwijzing naar andere zorgverleners verlopen vlotter (bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname).  

Daarnaast is het persoonlijk aandeel dat u dient te betalen voor een consultatie in onze praktijk 30% lager. Ook voor een huisbezoek dient u minder te betalen. Wanneer u een andere huisarts raadpleegt, krijgt u deze korting niet en zullen uw gezondheidsgegevens minder goed gecentraliseerd zijn. Om deze redenen vinden wij het belangrijk dat u één vaste huisartsenpraktijk heeft.  Tevens is het aanmaken van een GMD gratis en kan het tijdens een gewone consultatie gebeuren. 

bottom of page